Privacy policy Campinia Media CVBA-vso (ondernemingsnr 0424 580 777)

Privacy policy Campinia Media CVBA-vso (ondernemingsnr 0424 580 777)

 1. Campinia Media CVBA-vso draagt het zorgvuldig omspringen met persoongegevens hoog in het vaandel;
 2. In deze disclaimer wordt dan ook aangegeven voor welke doeleinden de verzamelde persoonsgegevens gebruikt worden en dat er getracht wordt om een adequate bescherming van deze gegevens te waarborgen door het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen;
 3. We volgen ter zake de bepalingen zoals voorzien in “Algemene Verordening Gegevensbescherming”  
 4. We verwerken de verzamelde persoonsgegevens om de gedane bestellingen te kunnen afwikkelen;
 5. De verstrekking van de gevraagde persoonsgegevens door de klant is noodzakelijk om de overeenkomst met Campinia Media CVBA-vso te kunnen sluiten en uit te voeren, met name voor de levering en de kennisgeving ervan alsook de facturatie van de bestelde goederen;
 6. De betreffende persoonsgegevens zullen ook verwerkt worden door de betalingsprovider, met name Mollie bv (ond nr NL 815839091B01), enkel en alleen voor de betaling van de bestelling in orde te registreren;
 7. In geval van opgave van een leveringsadres anders dan een afhaling in onze campusshop of pop-up shops zullen deze adresgegevens verwerkt worden de koerierdienst, met name General Logistics Systems Belgium nv  (ond nr 0479.101.608), enkel en alleen voor de levering van de bestelde goederen te realiseren; 
 8. De gegevens zullen niet het voorwerp uitmaken van doorgiften.
 9. De betreffende persoons- en/of firmagegevens zullen door ons worden opgeslagen en bewaard gedurende de wettelijke termijnen voor het bewaren van boekhoudkundige documenten.
 10. De klant heeft het recht om:
  1. te verzoeken om inzage in haar persoonsgegevens;
  2. te verzoeken deze persoonsgegevens recht te zetten of te wissen;
  3. te verzoeken om een beperkte verwerking van deze persoonsgegevens;
  4. bezwaar te maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens;
  5. haar eerder gegeven toestemming inzake verwerking van haar persoonsgegevens in te trekken.

Hiertoe kan de klant haar verzoek per e-mail overmaken aan Campinia Media CVBA-vso op het e-mailadres info@campiniamedia.be. Wij zullen onverwijld en in elk geval binnen één maand reageren op het verzoek van de klant.

11.  Indien de klant van oordeel zou zijn dat de verwerking van haar persoonsgegevens een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kan zij hieromtrent een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende overheid.

 1. Campinia Media CVBA-vso behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen, zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren.