SEARCH OUR CATALOGUE
Show results

Title

ISBN

Price

Agenda - weekplanner A4 2023-2024 + plastic hoesje

SOA4WP

Agenda-studieplanner 2024-2025

SOA418SP


in stock

Leeskrakers mini (Artikels: Leeskrakers mini

SCH71465

Temperatuurverloop in een pas aangebrachte asfaltlaag

RV 42/06

Proefvak tweelaags zeer open asfalt

RV 41/05

Verharding van koudasfalt; de eerste Belgische ervaringen

RV 40/03

De verticale drains voor de consolidatie van grond

RV 4/76

Onderhoudsstrategie voor drainerend asfalt

RV 39/98

Gedrag van wegconstructies (ook op kunstwerken) onder de nieuwe belastingen

RV 37/96

Betonpuingranulaten als ongebonden funderingsmateriaal voor wegen

RV 34/91

Industriële bijproducten voor toepassing in gebonden funderingsmengsels

RV 33/91

Hergebruik van asfalt in discontinue menginstallaties RV 32/91

RV 32/91

Hergebruik ter plaatse van bitumineuze mensels - Proefwegen te Maasmechelen en Geel

RV 30/88

Dunne stroeve kunstharsslijtlagen in de wegenbouw

RV 3/72

Dimensionering van wegen met een cementbetonverharding; rekenmethode

RV 27/85

Parkeerdaken RV 26/85

RV 26/85

Twee rekenmethoden voor een eenassig voertuig ter bepaling van de dynamische krachten op een wegprof

RV 24/84

Onderkenning en eigenschappen van al of niet gemodificieerde bitumina voor brugafdichtingen

RV 23/84

Laboratoriumstudie over de toepassingsmogelijkheden van staalslakken en hoogovenslakken

RV 22/84

Bevindingen aangaande het gebruik in ophogingen van wegen van vers geproduceerde vliegas afkomstig

RV 21/84

Mogelijkheden tot behandeling van verschillende soorten afvalgips

RV 20/83

Het watergehalte van funderingsbodems van Belgische wegen bij het einde van de winter

RV 2/72

Mechanische uitwerkingen van het poriënwater; Bepaling van de complexe modulus van de longitudinale

RV 19/83

Proefvakken van begrind bitumineus beton te Moerbeke

RV 18/82

Asfaltmenginstallaties en het leefmilieu

RV 17/82

De Belgische vliegassoorten; Eigenschappen als wegenbouwvulstoffen

RV 16/81

Studie over de vlakheid van wegdekken in langsrichting

RV 15/81

Atterbergse grenzen; Verslag van de laboratoriumafsteming en van aanvullende proeven

RV 14/81

Druksterkte van zandcement voor het aanvullen van sleuven

RV 13/81

Versterking van rijbanen met een bitumineuze verharding. Beoordeling van de oude rijbaan en dimensio

RV 12/80

De met split afgestrooide kunstharsslurry, een dunne, stroeve slijtlaag voor cementbeton

RV 11/79

De wegmarkering

RV 1/72

Voeropnamemodel melkvee, versie 2007

NR 51

Gasinstallaties - bijlagen handboek

N260CV

Gasinstallatie - verbranding en toestellen - handboek

N259CV

Gasinstallaties - aardgasleidinge - handboek

N258CV

Warmteproductie installatietoebehoren en plaatsingsvoorschriften

N257CV

Warmteafgifte: Verwarmingslichamen en toebehoren - handboek

N255CV

Warmtetransport - principes, bescherming en onderhoude van de installatie - handboek

N254CV

Rechte steektrap en bordestrap

N219HO

Plaatsen van ramen en deuren

N210HO

Ramen en deuren deel 1

N207HO

Verbouwingsmethodes - Ruwbouw - Lege klasseermap

N132VE

Sloopwerk - Veilig afbreken

N131VE

Verbouwen

N130VE

Renovatie

N129VE

Wat aan de verbouwing voorafgaat

N128VE

Trappen

N124RB

Schoorstenen, ventilatie en kokers

N123RB

De directe omgeving van het huis

N121RB